เมษายน

28

diary ของอโหสิ

อดีตย้อนกลับมาเป้นปัจจุบัน
 
แล้วปัจจุบันก็จะต้องกลับกลายเป็นอดีต
 
ย้อนไปย้อนมาหมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้ไม่รู้จบรู้สิ้น
 
มันอะไรกันนักหนาหนอ
 
ชีวิตเป็นทุกข์เช่นนี้เอง ทุกข์เพราะคิดผิด ทุกข์เพราะเห้นผิด
 
เมื่อครั้งที่ครูบาอาจารย์ของเรามีเรื่องมากระทบท่าน
 
ท่านสั่งลูกศิษย์ทุกคนว่า
 
ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของท่านจริงๆแล้ว ขออย่าได้ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้น
 
ไม่ต้องทุกข์กับท่าน
 
ให้ทุกคนดูใจตัวเองแล้วเร่งถาวนา
 
ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูก
 
แต่มันเป็นความน่ากลัวของสังสารวัต เราฟังแล้วมันก็น่ากลัวจริงๆ
 
แต่…มันก็เป็นแค่เพียงความน่ากลัว
 
จนกระทั่งถึงวันนี้ เมื่อเราทุกข์อย่างที่สุด
 
เราจึงเข้าใจมันได้ด้วยตัวเองว่าน่ากลัวอย่างไร