วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ ในความคิดริเริ่มจัดทำเวปนี้ขึ้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่กำลัง แสวงหาความสุขสงบที่แท้จริงของชีวิต

 

ได้เข้ามาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน กำลังใจและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เช่น ผู้ที่มีความทุกข์เพราะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย

 

หรือโรคอื่นๆ ทุกโรคที่ทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวด ทรมาน ไม่ว่าจะเป็นโรคทางการหรือทางใจ

 

รวมทั้งผู้ที่รู้สึกเหงา เศร้า โดดเดี่ยว รู้สึกตัวเองไร้ญาติขาดเพื่อน ขาดคนที่เข้าใจ

 

หรือคนที่จะให้คำปรึกษา และแนะนำในช่วงวิกฤติของชีวิต

 

ทางเวปเราขอเชิญชวนทุกๆท่าน ที่เคยเฝ้าถามตัวเองว่า เราเกิดมาทำไม เกิดมาแล้วต้องทำอะไรบ้าง ตายแล้วไปไหน

 

สัจธรรมเหล่านี้ คุณจะได้คำตอบจากเวปแห่งนี้ ซึ่งขอให้ถือว่า ทุกคน เป็นเพื่อน ร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ด้วยกัน

 

ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่มีใครล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้

 

แต่ถ้าคุณต้องการแสวงหา ทาง ที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตาย อีกต่อไปแล้ว เวปนี้มีคำตอบให้คุณ

 

เพียงแต่คุณไม่ต้องมาเกิด คุณก็จะไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย อีกต่อไป

 

มหาบุรุษผู้หนึ่ง ท่านได้ค้นพบหนทางนี้มาเมื่อ 2500 กว่าปี มาแล้ว และได้ชี้บอกหนทางนี้ไว้

 

แต่ทุกๆท่านต้องทำเอง เพราะท่านแสดงเหตุที่ไม่ต้องเกิดไว้ให้ และกล่าวว่า

 

เราเป็นเพียงผู้บอกทาง แต่ทุกๆ ท่านต้องทำเอง เราไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อ แต่เราท้าให้ท่านมาลองทำดู

 

ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวปนี้จะเปรียบเสมือน เป็นบ้านหลังที่ 2 ของคุณทุกคน

 

สำหรับผู้ที่ยังขาด คุณจะได้รับการเติมให้เต็มจากที่นี่ สำหรับผู้ที่มีครบแล้ว คุณจะรู้จักการสละออก

 

หรือการให้จากที่นี่เช่นกัน (หมายถึงทางด้านจิตใจ)

 

บ้านนี้จะทำให้คุณเชื่อมั่นในคุณงามความดี ของมนุษย์ ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์เราทุกคนนั้น มีสิ่งที่เป็น คุณงามความดี

 

เป็นความรัก ความอ่อนโยน ความเอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพียงแต่ว่า สภาพแวดล้อม ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

 

และสิ่งยั่วยุ ทำให้มนุษย์เห็นแก่ตัว และลืมสิ่งมีค่า ที่ซ่อนเร้น อยู่ในตัวเราทุกๆคน ดูเสมือนว่า มนุษย์ส่วนใหญ่

 

กำลังหันหลังให้ และวิ่งหนี สิ่งที่เป็นแก่นสาร ที่แท้จริงของตัวเรา

 

บ้านแห่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเปิดประตูหัวใจของทุกๆท่านให้ได้สัมผัส

 

สิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจของท่านเอง ซึ่งจะนำท่านกลับไปสู่พลังแห่งความรัก อันจะนำพา ความสำเร็จ มาสู่ ท่าน

 

ในการเดินทางสั้นๆ ที่เรียกว่าชีวิต

 

คณะผู้จัดทำมั่นใจว่า บ้านหลังนี้ จะช่วยชี้แนะ หลักการปฏิบัติตัว ที่เหมาะสม และสิ่งสำคัญ จะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่

 

เพื่อให้ท่าน มองเห็นคุณค่า ของตัวท่านเอง และดำรงชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ

 

เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และความดี ให้แก่สังคมให้มีคุณธรรม ควรค่าแก่การได้เกิดเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้ว ในชาตินี้

 

อนึ่ง เวปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและแรงบันดาลใจ

 

จาก คุณป้อม แห่ง www.narak.com ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณ.ที่นี้ด้วย